Klinikinfo

Velkommen til almen medicinsk lægeklinik som er ejet og drevet af speciallæger i almen medicin Mette Nielsen og Henriette Bense .

Klinikken drives med hjælp fra sygeplejerskerne Christina og Johanne samt skiftende uddannelseslæger (færdiguddannede læger der er på vej i speciallægeuddannelsen).

I klinikken vægter vi høj faglighed, en positiv omgangstone, tilgængelighed, personlig kontakt og kontinuitet højt.

Ved ankomst til klinikken bedes du registrere din ankomst ved at køre dit sundhedskort igennem ankomstterminal ved skranken inden du tager plads i venteværelset.

Du skal altid medbringe sit sundheds/sygesikringskort når du skal til lægen.

Hvis du har mistet dit sygesikringskort eller det er gået i stykker skal du henvende dig på borgerservice for at få det fornyet.